"If you can't be with the one you love, love the one you're with." Stephen Stills
steven-stills

Mens & potentie

Partners, medewerkers en ondersteuners blijken regelmatig anders in hun werk te zitten dan je zou verwachten. Soms gaapt er een groot gat tussen maatschap en medewerkers. Soms is sprake van gebrek aan of diffuse communicatie. Soms werken mensen langdurig onder grote druk of is juist het tegenovergestelde het geval: mensen werken dan onder hun kunnen of hun werk strookt niet met hun ambitie. Soms  zijn mensen in de dieselstand geraakt. In al die gevallen is het resultaat suboptimaal. De broodnodige energie wordt niet goed aangewend – defaitisme is het gevolg.