"Don't leave me hanging on the telephone." Debbie Harry
Harry

Cross selling

Het belang van cross selling wordt veel met de mond beleden zonder dat er echt werk van wordt gemaakt. Een gemiste kans, omdat het immers veel makkelijker is om diensten te verkopen aan bestaande dan aan nieuwe cliënten. Als er sprake is van cross selling, dan is dat veelal reactief: een cliënt uit het arbeidsrecht heeft bijvoorbeeld opeens een vraag over huurrecht. Maar echte cross selling vergt een goede analyse van de omzet-herkomst van de grootste kantoorcliënten. Waar zitten de witte plekken en tot welke aanvalsplannen en initiatieven leidt dat?