"I would do anything for you." Brian Ferry
Ferry2

Acquisitie

Marketing is targeting. Een seminar zonder follow up, kan net zo goed achterwege blijven. Er worden in Nederland aanzienlijke bedragen gespendeerd aan advocaten-marketing, zonder dat duidelijk wordt wat het rendement is. Waar jongere advocaten steeds minder schroomvallig zijn in hun acquisitie, is er nog steeds een generatie die het reclameverbod voor advocaten heeft meegemaakt. ‘Wachten totdat het grindpad knerpt’ was toen het devies dat bij veel kantoren nog geldt tot op de dag van vandaag. Wie acquisitie echter serieus neemt werkt met plannen: lijstjes, lijstjes, lijstjes.