"Als ik niet kijk heb ik het niet gezien, wist ik er niets van, kunnen ze mij niets maken." Bram Vermeulen
bram-vermeulen

Kantoor & praktijk

In het huidige economische klimaat komt het meer dan ooit tevoren aan op een praktijkvoering, die financieel verantwoord is. Terwijl de commerciële advocatuur in de laatste drie decennia overwegend een opgaande lijn liet zien, is het beeld sinds een jaar of twee bepaald anders. Dat betekent dat advocaten veel meer dan voorheen worden aangesproken op de behaalde resultaten. Financiële analyse dient dan de kansen en pijnpunten in de praktijk boven water te krijgen. Wij zien dat de moeilijke markt, vaker dan vroeger, soms leidt tot een herbezinning op de winstverdeling of, erger, zelfs tot conflicten tussen partners onderling.