"The times they are a-changin" Bob Dylan
bob-dylan

Referenties

Koen Peters, managing partner MannaertsAppels, over zijn ervaring met partnerevaluatie:

"Na de invoering - onder begeleiding van Langhof Advies - van een praktisch systeem, is nu voor de derde keer de partnerevaluatie doorlopen. Dankzij de professionele opzet (het administratieve werk en het verwerken van de uit de evaluatie verkregen gegevens wordt uit handen genomen) neemt het relatief weinig tijd in beslag. Verder is de persoonlijke aanwezigheid van Erik van Zadelhof bij de evaluatiegesprekken een voordeel. De partnerevaluatie is inmiddels op kantoor volledig geaccepteerd en uitgegroeid tot een bruikbaar instrument om knelpunten te signaleren en te verbeteren. Inmiddels functioneert het ook als beginpunt voor het herijken van de visie (strategische kaart) op middellange termijn."

Dave Dirks, managing partner Certa Legal, over zijn ervaring met partnerevaluatie:

“Langhof Advies heeft Certa Legal Advocaten begeleid bij het implementeren van een partnerevaluatiesysteem. Ze gingen daarbij zorgvuldig te werk en wisten de belangrijke punten en bijzonderheden van ons kantoor in het juiste kader te plaatsen. Met name de concrete vertaling in actie- en aandachtspunten van de resultaten van de evaluatie, hebben er voor gezorgd dat er belangrijke stappen gezet kunnen worden in de verdere ontwikkeling en professionalisering van ons kantoor”.

Peter Schimmel, partner Grant Thornton, over zijn ervaring met marketingondersteuning door Langhof Advies:"Grant Thornton is bijzonder tevreden over de wijze waarop Erik van Zadelhof invulling heeft gegeven aan marketingactiviteiten rond het thema corruptiebestrijding, zowel waar het het initiatief, het concept als de uitvoering betreft en temeer nu e.e.a. tot meerdere concrete opdrachten heeft geleid."

Partner Top-10 advocatenkantoor:"Mijn ogen zijn als mens, professional en als partner in een aantal opzichten geopend."