"The times they are a-changin" Bob Dylan
bob-dylan

Dolph Stuyling de Lange


Dolph Stuyling de Lange was 30 jaar advocaat. Hij werkte enige tijd bij kantoren in New York en Edinburgh. Vanaf 1983 was hij acht jaar secretaris bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarna werd hij algemeen secretaris bij Loeff Claeys Verbeke en - na de splitsing van Loeff waarbij hij actief betrokken was - werkte hij van 2000 tot 2008 als managing director bij Allen & Overy in Amsterdam. Een aantal jaren was hij ook rechter-plaatsvervanger. Stuyling de Lange heeft bij Weisfelt & Partners een opleiding gevolgd tot coach en daarnaast een opleiding in Transactionele Analyse. Hij is co-auteur van het boek "Sprookjes voor managers" (2006), een boek over leren. Hij gelooft in kwaliteit onder andere door het bevorderen van persoonlijke betrokkenheid.